راه آهن کشور

  • – تهیه ، تولید ، فونداسیون و نصب دکل های مهاری و خودایستا در محور های راه آهن اصفهان شیراز ، کرمان ، زاهدان 
  • – بخش رادیویی صنایع الکترونیک زعیم تولید ، اجرا و نصب دکل خودایستا 
  •  
  • – پروژه راه آهن گرگان
  •  
  • – اینچه برون شرکت مبنا

فرودگاه های کشور

• فرودگاه لارستان – فرودگاه بین المللی آیت الله آیت الهی ، قرار داد خرید و نصب دکل مخابراتی خودایستا سه پایه تمام نبشی به ارتفاع ۳۰ متر

• فرودگاه زاهدان ، قرار داد خرید و نصب دکل مخابراتی خودایستا

• فرودگاه شیراز، قرار داد خرید و نصب دکل مخابراتی خودایستا

شرکت های مخابرات

• طراحی و ساخت حدود صد اصله دکل خودایستا استاندارد کارفرما: شرکت مخابرات استان قزوین

• طراحی و ساخت ده ها دکل خودایستا استاندارد کارفرما: مخابرات استان آذربایجان شرقی
• طراحی و تولید ده ها اصله دکل ۱۲ متری پر ظرفیت کارفرما: مخابرات استان آذربایجان غربی

• طراحی و تولید صدها اصله دکل خودایستا به متراژهای ۴۲ – ۳۶ – ۳۰ – ۱۲ کارفرما استان خوزستان

• اجرای چندین پروژه ساخت استراکچر موبایل کارفرما: شرکت مخابرات استان قزوین

• طراحی ، تولید ، اجرای فونداسیون و نصب دهها اصله دکل خودایستا به متراژهای ۱۸ الى ۵۴  کارفرما: شرکت مخابرات استان سمنان

• طراحی و تولید ۳۶ اصله دکل خودایستا ۳۶ – ۴۲ جهت شرکت پژواک موج قزوین
کارفرما: شرکت مخابرات استان قزوین

و…

شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

• طراحی و تولید دکل خودایستا ۷۰ متری جهت شرکت ملی و حفاری استان خوزستان  وابسته به شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

• طراحی و تولید یک اصله دکل ۵۰ متری چهار پایه خودایستا جهت شرکت پتروشیمی  مارون وابسته به شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

• طراحی ، تولید و اجرای فونداسیون و نصب یک اصله دکل ۶۰ متری خود ایستا سه پایه تمام نبشی
جهت شرکت ملی و حفاری استان خوزستان وابسته به شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران 

• طراحی ، تولید و اجرای فونداسیون و نصب یک اصله دکل ۳۶ و ۴۲ متری خودایستا سه پایه لوله نبشی جهت شرکت پتروشیمی اوره پتروشیمی لردگان وابسته به شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

• طراحی ، تولید و اجرای فونداسیون و نصب یک اصله دکل ۵۰ متری خودایستا چهار پایه تمام نبشی جهت شرکت پتروشیمی جم وابسته به شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

• تولید و اجرای فونداسیون و نصب یک اصله دکل ۴۸ متری خودایستا سه پایه تمام نبشی جهت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) وابسته به شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران

 

شرکتهای گاز

• طراحی، ساخت، اجرای فونداسیون و نصب دکل ۳۶ متری ۴ پایه خودایستا شرکت گاز استان مرکزی

• طراحی، ساخت و نصب ۲۰ دکل مخابراتی در کلیه مراکز گاز استان خوزستان (پروژه به صورت TurnKey بوده است)

• طراحی ، ساخت دکل ۳۰ متری استاندارد گاز استان کرمانشاه

• طراحی ، ساخت دکل ۴۲ متری استاندارد گاز استان یزد

راهنمایی و رانندگی

• طراحی و ساخت صدها اصله دکل خودایستا ۶۰-۴۸-۴۵-۳۶-۳۰-۱۸ متری و همچنین هزاران متر دکل مهاری G45 – G35 – G25 به مخابرات نیروی انتظامی

• طراحی، تولید، اجرای فونداسیون و نصب ۶۵ اصله دکل خودایستا به متراژ های ۶۰-۴۸-۳۰-۱۸ جهت شرکت ایز ایران نصب دوربین های مداربسته کنترل سرعت جاده ای مسیر تهران-مشهد

• طراحی، تولید، اجرای  فونداسیون و نصب ۱۷ اصله دکل خودایستا به متراژ های ۴۵-۳۶-۲۴-۱۸ جهت شرکت بصیر پردازش نصب دوربین های مداربسته کنترل سرعت جاده ای مسیر شیراز اصفهان