گواهی نامه‌ها و تاییدیه‌ها

 • تاییدیه نهایی دکل خود ایستا ۶۰ متری

 • تاییدیه طرح دکل ناودانی ۶۰ متری

 • تاییدیه نهایی دکل خود ایستا ۵۴ متری

 • تاییدیه نهایی دکل منوپل ۳۶ متری

 • تاییدیه نهایی دکل خود ایستا ۳۶ متری

 • تاییدیه نهایی دکل ۶ متری دستک دار

 • تاییدیه طرح دکل مهاری G65

 • تاییدیه طرح دکل میکرو BTS و ریپیتر

 • تاییدیه رایتل Lattice 42m, EPA:16, WS:110

 • تاییدیه رایتل Lattice 42m, EPA:20, WS:130

 • تاییدیه رایتل Lattice 36m, EPA:20, WS:130

 • تاییدیه رایتل Lattice 30m, EPA:20, WS:130

 • 1
 • 2